Evaluation – St.Davids Day Packages – Bilingual / Gwerthisiad – Pecynnau Dydd Gwyl Dewi – Dwyieithog

27 Mar

As an avid and proud Welsh speaker, I felt that it was very important to highlight my skills of being bilingual so I went ahead and made a Welsh and English version of a St.Davids Day package. This was certainly something that I was self conscious about to start off with as I wasn’t sure wether my Welsh language piece would be up to the standard of the English one, but after completing it and listening back, I let go of the doubts and believed in my abilities. The focus of the package was the St.Davids day parade that took place in Cardiff city centre so I wanted to bring across exciting live commentary of the event as I was there. I did plenty of research into the parade that took place last year so I had a rough idea of what was to come. This piece was suitably relevant to the exposure target audience as it was a national event that so many people could relate to and also for the listeners who were perhaps not familiar with the patrons day, they were able to be informed about the event and get an insight into Welsh culture. As stated in my daily blog from 2/3/14, it was certainly a daunting task having to present links on location but this in turn certainly helped me piece the package together easily in the editing process and gave me more freedom to bring in my personality to the package instead of having to worry about sticking to a script. In this particular clip, I demonstrate my abilities to be able to commentate on a parade in both languages to a fairly decent standard but what I do feel whilst listening to it is that my confidence certainly shines through on the English speaking package. My lack of confidence in my Welsh speaking is certainly something that lets me down but I have learned to feel better about it after receiving positive feedback from my peers about it. The Welsh version of the package was broadcast on an all welsh language show on Tuesday the 4th of March that I presented myself so by the time I had completed this show and had the package broadcast, I felt a lot more confident and happy about it. This is a package that only realistically needed to be broadcast in the English language but as I knew I was to be a part of a Welsh speaking show, I decided it was mandatory to make the extra effort and record a Welsh version too. I was very committed to making this work just as well as the English version and I made sure to use a variation of sounds in both packages. Although I was still covering the same topic, I didn’t want them to be completely identical so made sure to have a difference in sounds of actuality.

 

Fel siaradwr Cymraeg brwd a falch , roeddwn i’n teimlo ei bod hi’n bwysig iawn i dynnu sylw at fy sgiliau o fod yn ddwyieithog , felly es i yn ei flaen a creu fersiwn Cymraeg a Saesneg o becyn Diwrnod Dydd Gwyl Dewi. Roedd hyn yn sicr yn rhywbeth yr oeddwn yn hunan- ymwybodol am i ddechrau i ffwrdd gyda gan nad oeddwn yn siŵr os byddai fy darn iaith Gymraeg hyd at safon yr un Saesneg, ond ar ôl ei gwblhau a gwrando yn ôl , fe wnes i adael i fynd o’r amheuon ac credu yn fy ngallu . Ffocws y pecyn oedd yr orymdaith Dydd Gwyl Dewi a ddigwyddodd yng nghanol dinas Caerdydd , felly yr oeddwn yn awyddus i ddod ar draws sylwebaeth fyw cyffrous y digwyddiad fel yr oeddwn yno. Fe wnes i ddigon o ymchwil amdano’r orymdaith a gynhaliwyd llynedd felly roedd gen i syniad bras o’r hyn oedd i ddod . Mae’r darn hwn yn berthnasol addas i’r gynulleidfa darged gan ei fod yn ddigwyddiad cenedlaethol y gallai cymaint o bobl ymwneud â, ac hefyd ar gyfer gwrandawyr nad oeddent efallai yn gyfarwydd gyda’r diwrnod, bydden nhw yn gallu cael gwybod am y digwyddiad a chael cipolwg ar ddiwylliant Cymru. Fel y nodwyd yn fy blog o 2/3/14 , yr oedd yn sicr yn dasg anodd yn gorfod cyflwyno dolenni ar leoliad ond roedd hyn yn ei dro yn sicr wedi fy helpu fi i rhoi y pecyn at ei gilydd yn rhwydd yn y broses olygu ac wedi rhoi mwy o rhyddid i mi ddod a personoliaeth i’r pecyn yn hytrach na gorfod poeni am gadw at sgript . Yn y clip hwn yn penodol, rwyf yn dangos fy gallu i sylwebu ar y gorymdaith yn y ddwy iaith i safon eithaf da ond yr wyf yn teimlo wrth wrando arno yw bod fy hyder yn sicr yn disgleirio drwy’r pecyn iaith Saesneg. Mae fy diffyg hyder yn fy siarad Cymraeg yn sicr yn rhywbeth sy’n gadael fi i lawr , ond yr wyf wedi dysgu i deimlo’n well am y peth ar ôl derbyn adborth cadarnhaol gan fy cyfoedion am y peth . Cafwyd fersiwn Gymraeg o’r pecyn ei darlledu ar yr holl sioe iaith Gymraeg ar ddydd Mawrth y 4ydd o Fawrth a gyflwynais fy hun , felly erbyn i mi wedi cwblhau sioe hon ac erbyn i’r pecyn darllediu, teimlais yn llawer mwy hyderus ac yn hapus am y peth. Mae hwn yn becyn, i fod yn realistig, oedd ddim ond angen gael eu creu yn yr iaith Saesneg, ond gan fy mod oeddwn i’n gwybod fy mod yn mynd i fod yn rhan o sioe siarad Cymraeg , penderfynais ei bod yn orfodol i wneud yr ymdrech ychwanegol a recordio fersiwn Gymraeg hefyd. Yr wyf wedi ymrwymo i wneud hyn weithio yn union yn ogystal â’r fersiwn Saesneg ac yr wyf yn gwneud yn siwr i ddefnyddio amrywiad o synau yn y ddau pecynnau. Er fy mod yn dal i ymdrin â’r un pwnc , doeddwn i ddim am iddyn nhw fod yn gwbl union felly wnes i’n siwr i rhoi wahanol fath o swn ynddynt.

 

Clip below:

http://www.mixcloud.com/meganwigleyjones/bilingual-production-clipclip-cynhyrchu-dwyieithog-st-davids-daydydd-gwyl-dewi/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: